Het potentieel van life writing voor alternatieve vormen van subjectiviteit

Door Leni van Goidsenhoven

Leni van Goidsenhoven is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen (Wijsbegeerte) en de KU Leuven (Culturele Studies). In ‘Autisme in veelvoud’ onderzoekt ze de populariteit van gepubliceerde autobiografische verhalen van mensen met autisme.

  • Wat zet deze mensen aan om hun verhaal te vertellen en te publiceren?
  • Wie leest ze en waarom?
  • Wat is de rol van uitgeverijen en internet in het hele proces?
  • Hoe verhoudt de toename aan autismeverhalen zich tot bredere hedendaagse culturele fenomenen, zoals activistische bewegingen van minderheidsgroepen?

Dit boek wil niet zomaar inzicht krijgen in diverse representaties van autisme-ervaringen, maar interesseert zich vooral in hoe die verhalen functioneren als ‘culturele producten’ en als ‘subjectvormende praktijken’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *