Essays over autisme

Door Inge Lemke

‘Volgens Martin Luther King (1929-1968) moeten we leren samenleven als broeders of we zullen ten onder gaan als dwazen. Door samenhorigheid, solidariteit, empathie en mededogen is broederlijkheid in een interpersoonlijke en/of sociaal-maatschappelijke context een speciale vorm van verbondenheid. Ze steunt op een ervaren verwantschap en op gedeelde waarden van waaruit men als burger het eigen leven en de wereld tegemoet wil treden. Ze is de bekroning van een ethisch gekleurd burgerschap en ze gaat hand in hand met (sociale) vrede in een samenhangende triptiek: van burgerschap naar broederschap op weg naar een harmonische, humane, vreedzame en rechtvaardige samenleving.

Een ‘vredesactieve’ maatschappij streeft, al van op de school, naar vrede op basis van sociale rechtvaardigheid. Ze ageert tegen de ‘onvrede’, tegen het kwade dat zich manifesteert in (kans)armoede, discriminatie en allerlei vormen van geweld.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *