Ervaringsdeskundigen, psychologen en meer, die lezingen en/of trainingen geven over autisme bij meisjes en vrouwen.

  • Stichting Als je het niet ziet wil het psychisch welzijn van kwetsbare meisjes bevorderen. Je kan er onder andere een gastles aanvragen.
  • Klinisch psycholoog en hoofd Autisme Expertisecentrum Annelies Spek geeft lezingen.
  • Sprekers van Autspoken zijn mensen met autisme en ervaringsdeskundigen. Zij geven graag lezingen en presentaties in om autisme toe te lichten en te laten zien dat veel stereotyperingen niet opgaan.
  • Barbara de Leeuw van Praktisch Autisme is gespecialiseerd in prikkelverwerking en geeft met regelmaat lezingen over dit onderwerp.
  • Ouderschapsdeskundige Janneke Van Bockel geeft lezingen voor groepen ouders en hulpverleners over o.a. de impact van een zorgintensief kind op het gezin, de opvoeding en haar persoonlijke ervaring als ouder van een dochter met autisme.
  • Mandy Verleijsdonk kan vertellen over haar leven op het autisme spectrum en over een late diagnose en co-morbide stoornissen. Via Centrum FAMEUS kan ze vertellen over herstel en ontwikkeling.
  • Monique Post heeft autisme en geeft lezingen en workshops daarover via haar bedrijf Post Presentations.
  • Vera Helleman, oprichter van het EEC (emotie expertise centrum), geeft trainingen, lezingen en cursussen.

Aanvullingen?

Aanvullingen zijn altijd welkom en mag je sturen via het contactformulier.

When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are

Oprah Winfrey