Ervaringsdeskundigen, psychologen en meer, die lezingen en/of trainingen geven over autisme bij meisjes en vrouwen.

  • Klinisch psycholoog en hoofd Autisme Expertisecentrum Annelies Spek geeft lezingen.
  • Sprekers van Autspoken zijn mensen met autisme en ervaringsdeskundigen. Zij geven graag lezingen en presentaties in om autisme toe te lichten en te laten zien dat veel stereotyperingen niet opgaan.
  • Anouschka Schutte, van De autismevertaler, geeft als ervaringsdeskundige lezingen over studeren, werken, ondernemen en leven met autisme.
  • Ouderschapsdeskundige Janneke Van Bockel geeft lezingen voor groepen ouders en hulpverleners over o.a. de impact van een zorgintensief kind op het gezin, de opvoeding en haar persoonlijke ervaring als ouder van een dochter met autisme.
  • Mandy Verleijsdonk kan een lezing of gastles geven over haar leven op het autisme spectrum (en co-morbide psychische stoornissen).
  • Monique Post heeft autisme en geeft lezingen en workshops daarover via haar bedrijf Post Presentations.
  • Sarah Morton vertelt in haar lezingen over de invloed van de diagnose autisme op haar leven als kind en daarna.
  • Vera Helleman, oprichter van het EEC (emotie expertise centrum), geeft trainingen, lezingen en cursussen.

Aanvullingen?

Aanvullingen zijn altijd welkom en mag je sturen via het contactformulier.

When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are

Oprah Winfrey