• Centrum Spectra heeft een aanbod ontwikkeld voor professionals om de kennis over het werken met vrouwen met autisme en een eetstoornis te vergroten en de behandeling die deze vrouwen ontvangen te verbeteren. Voor (huis)artsen, behandelaren en therapeuten in de (geestelijke) gezondheidszorg is er de mogelijkheid om casussen te bespreken. Centrum spectra verzorgt daarnaast trainingen en deskundigheidsbevordering.
  • FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Doelstellingen van FANN zijn het stimuleren van uitwisseling van kennis, het bevorderen van samenwerkingen binnen wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk. De professionals die deelnemen aan de kerngroep bestaan uit GGZ-clinici en onderzoekers, aangevuld met enkele ervaringsdeskundigen.
  • Marja Boxhoorn is autisme coach heeft trainingen ontwikkeld met complete stappenplannen om effectiever te coachen bij mensen met autisme. Ontdek hoe je in kortere tijd en met minder inspanning (jong)volwassenen met autisme helpen om effectief stress te verminderen en relaties harmonieuzer te laten verlopen.

Aanvullingen?

Aanvullingen zijn altijd welkom en mag je sturen via het contactformulier.

 Ik let er niet zo op dat het precies gaat zoals het hoort

Pippi Langkous