Door Mieke van Stigt

Decennialang is gedacht dat ADHD en Autismespectrumstoornissen (ASS) bij jongens vaker voorkomen dan bij meisjes. Voor ASS lagen de schattingen aanvankelijk op 1 meisje tegenover 8 jongens, later werd dat 1 op 4, en nu wordt zelfs gedacht dat het mogelijk zelfs in gelijke mate voorkomt. Vrouwen met ADHD en ASS krijgen hun diagnose jaren later dan mannen. Dat betekent dat ASS en ADHD bij hen vaker wordt gemist, met de nodige gevolgen. En dat betekent ook dat er nog steeds veel meisjes en vrouwen rondlopen met klachten en problemen, maar zonder diagnose en hulp.

Andere symptomen

ASS en ADHD worden bij meisjes dus vaker over het hoofd gezien. Op symposia en in artikelen wordt dit verklaard met het feit dat deze stoornissen zich bij meisjes anders uiten. Meisjes met ADHD of ASS gedragen zich anders, ze zijn meer naar binnen gericht, angstiger, vallen minder op dan jongens die hun onmacht en stress eerder luidruchtig of in agressie uiten. Het gedrag van de meisjes zelf wordt dus als verklaring gezien voor het feit dat ze niet gezien worden.

Lees verder op www.socialevraagstukken.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.