Mikkiko

Mikkiko: ‘Deze website ben ik gestart omdat ik een leven lang met autisme heb geleefd terwijl ik dat het grootste […]

Autistmijwat

(Over)leven met autisme Marije: ‘Ik ben 24 jaar oud of jong. Sporten en schrijven zijn mijn twee grootste hobby’s. Wat […]

Annelien

Op www.autismedigitaal.nl delen verschillende volwassenen met autisme hun belevenissen. Door als verschillende bloggers samen te werken willen we laten zien […]

Blogs van FANN

FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes […]

Spectrum Rebel

‘Ik ben J.Q. Isidore, de bedenker en maker van Spectrum Rebel; een persoonlijke blog over het leven met een late autisme diagnose. […]